Mae busnes gwerthu madarch o Gymru wedi ehangu yn ystod y cyfnod clo, gan fabwysiadu enw newydd a chreu siop ar-lein er mwyn denu cwsmeriaid o bedwar ban byd…

A hithau’n fam i bedwar o blant, ac yn Brif Weithredwr y Mudiad Meithrin, teg dweud bod gan Dr Gwenllïan Lansdown Davies ddigon ar ei phlât yn ystod y cyfnod yma.

“Mae bywyd yn jygl i unrhyw un sy’n gweithio ac yn magu plant!” meddai.