Os ydach chi’n un o’r miloedd oedd wedi dechrau 2021 gyda’r bwriad o fynd ar ddeiet a cholli pwysau, ond wedi rhoi’r gorau iddi erbyn hyn, mae gan Elen Rowlands air o gyngor:

Elen ar gychwyn y gyfres FFIT Cymru