Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi derbyn ymateb oddi wrth Lywodraeth San Steffan, ar ôl bygwth dwyn achos cyfreithiol yn eu herbyn, mewn ffrae dros bwy ddylai gael pa bwerau yn dilyn Brexit.