Mae cwestiynau wedi’u codi am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r iaith, a hynny mewn ymateb i hysbyseb am swydd lle nad yw’r Gymraeg yn hanfodol.

Gobaith y Llywodraeth yw penodi ‘Cyfarwyddwr Addysg’ – ond roedd eu hysbyseb yn nodi bod sgiliau Cymraeg “ddim yn angenrheidiol”.