Mae gan Gymru well siawns o “fynnu dyfodol gwyrddach a thecach” iddi hi ei hun y tu allan i’r Deyrnas Unedig, yn ôl arweinydd y Blaidd Werdd yng Nghymru.

Yn ei chynhadledd ddiweddar fe benderfynodd aelodau’r blaid y byddan nhw’n cefnogi annibyniaeth, pe bai refferendwm yn cael ei chynnal.