Cafodd y rheiny sy’n gweithio ym myd y theatr Gymraeg, Wyddeleg, a Gaeleg yr Alban gwrdd â’i gilydd ar y We yr wythnos ddiwetha…

Fe alwodd cyfarwyddwyr theatr o Gymru am roi cyfleoedd i artistiaid newydd i gyfoethogi’r theatr Gymraeg mewn cynhadledd ryngwladol yr wythnos ddiwetha.