Roedd y cyfnod clo yn amser prysur i Cadi Matthews o Gaerdydd, sy’n steilydd a phrynwr dillad plant i gwmni Peacocks.

Pan oedd ar ffyrlo o’i gwaith, aeth ati i lansio ei hun fel steilydd ar Instagram, cwblhau cwrs yn astudio lliw, a ffilmio cyfres newydd am steilio dillad ar S4C…