Nid yr hen ddelwedd draddodiadol o enethod main, croenwyn sydd i’w gweld yn y darluniau diweddaraf o ferched y Mabinogi…

Ymhob un o ddarluniau newydd Seren Morgan Jones mae yna adleisiau o luniau enwog ei mam-gu o chwedlau’r Mabinogi, fel y dorch am y gwddf, a’r clustlysau o ddail y deri.