Mae’r gŵr o Gaerdydd wedi bod yn ffilmio cyfres newydd gyda’i fab, Connagh, sy’n un o sêr Love Island. Cyn ymddeol, bu’r tad 66 oed yn gweithio mewn ffatri ddur ac yn athro Cymraeg…

 *

Beth ydych chi wedi bod yn ffilmio?

Dechreuon ni ffilmio Cymru, Dad a Fi ym mis Awst ac rydw i a’r mab wedi bod yn ymweld ag ynysoedd Cymru, yn enwedig yn y gogledd.