Mae hanesydd ifanc yn mynnu bod hen weithfeydd mwyn y canolbarth “yr un mor bwysig â’r pyllau glo yn y de a’r chwareli llechi yn y gogledd”…

Faint o fechgyn ydych chi’n eu hadnabod a brynodd safle hen waith mwyn pan oedden nhw’n 14 oed? A faint o’r rheiny oedd yn daniwr trên stêm erbyn eu bod yn 18?