Y llyfr cyntaf o’r categori uwchradd i ni ei drafod yw Byw yn fy Nghroen, cronicl gonest o brofiadau nifer o Gymry ifanc sy’n byw gyda chyflyrau iechyd hirdymor. Golygydd y llyfr, Sioned Erin Hughes – sy’n byw gyda’r cyflwr Myasthemia Gravis – cyflwr hirdymor sy’n gwanhau’r cyhyrau – sy’n ateb cwestiynau holiadur Na Nogiaid 2020 yr wythnos yma…

Beth yw’r llyfr?