Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Fel arfer mae gen i nofel a chyfrol farddoniaeth ar y go. Ar hyn o bryd dw i’n darllen Duet gan Carol Shields, awdur o Illinois. Anrheg oedd y llyfr yma, a tydw i ddim wedi darllen dim ganddi o’r blaen ond yn cael blas ar hwn. A’r gyfrol farddoniaeth ydi Rhwng Dwy Lein Drên gan Llŷr Gwyn Lewis, ac mae’n wych.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd