Canlyniadau Eisteddfod Bodffordd 2010 

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Llefaru Dosbarth Meithrin a Derbyn Llyr Morgan Jones Megan Mogson Elliw Ponsonby
Llefaru Blwyddyn 1 a 2 Cari Jones Caleb Parry a  Erin Mai Williams Owen Rhys Roberts
Llefaru Blwyddyn 3 a 4 Guto Jones Elis Wyn Morgan Eban Parry
Llefaru Blwyddyn 5 a 6 Elin Rowlands Cai Roberts  
Cerdd Dosbarth Meithrin A Derbyn Llyr Morgan Jones Megan Mogson Elliw Ponsonby
Cerdd Blwyddyn 1 a 2 Cari Jones Caleb Parry Owen Roberts
Cerdd Blwyddyn 3 a 4 Guto Jones Deian Parry Eban Parry
Cerdd Blwyddyn 5 a 6 Thomas Ewing Morgan Shaw Cai Roberts
Côr neu Barti Ysgol Bodffordd    
Offerynol Blwyddyn 5 a 6 Mai Williams Morgan Shaw Thomas Ewing
Ysgrifennu Stori Cai Roberts    

Eitem orau yn Adran Canu- Thomas Ewing

Eitem orau yn Adran Llefaru – Cari Jones 

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Canu oed Meithrin a Derbyn Thomas Roberts, Llantrisant Ellis Owen, Llynfaes  
Llefaru oed Meithrin a Derbyn Thomas Roberts, Llantrisant Ellis Owen, Llynfaes  
Canu Blwyddyn 1 a 2 Erin Telford Jones, Valley Tomi Llywelyn, Llanrug a Owain John, Llansannan  
Llefaru Blwyddyn 1 a 2 Owain Jones, Llansannan Cai Ewing, Bodffordd Mari Cemlyn Owen, Llynfaes
Canu Blwyddyn 3 a 4 Lisa Gwenllian, Llanrug Dafydd Cernyw, Llansannan a Elliw Roberts, Llanddeusant  
Llefaru Blwyddyn 3 a 4 Dafydd Cernyw, Llansanan Llio Bryfdir, Bontnewydd Elliw Roberts, Llanddeusant a Lisa Gwenllian, Llanrug
Canu Blwyddyn 5 a 6 Thomas Ewing, Bodffordd Morgan Shaw, Bodffordd  
Unawd Cerdd Dant Lisa Gwenllian, Llanrug Owain Jones, Llansanan Erin Telford Jones, Valley
Can Werin Oed Cynradd Lisa Gwenllian, Llanrug Owain Jones, Llansanan  
Unawd ar unrhyw Offeryn Cerdd- oed cynradd Mared Thomas Foulkes, Penmynnydd    
Unawd Piano oed Cynradd Mared Thomas Foulkes, Penmynnydd Mia Glesni Williams, Bodffordd Thomas Ewing, Bodffordd a Morgan Shaw, Bodffordd
Canu Blwyddyn 7 James Edwards, Llanfairpwll Ffion Elin Davies, Porthaethwy Sion Williams, Llanfachreth
Deuawd Blwyddyn 7 James a Steffan, Llanfairpwll Manon Haf, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy  
Llefaru Blwyddyn 7 Ffion Elin Davies, Porthaethwy James Edwards, Llanfairpwll Bethan Elin Wyn Owen, Trefor
Cân Werin Blwyddyn 7 Ffion Elin Davies, Porthaethwy Bethan Elin Wyn Owen, Trefor James Edwards, Llanfairpwll
Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 7 James Edwards, Llanfairpwll Bethan Elin Wyn Owen, Trefor Ffion Elin Davies, Porthaethwy

 Perfformiad Gorau yn yr Adran Gerdd, Cystadlaethau 15-32  – Thomas Ewing

Perfformiad Gorau yn yr Adran Llefaru, Cystadlaethau Llefaru 15-32 –  Dafydd Cernyw 

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Unawd ar unrhyw offeryn cerdd dan 18 oed James Edwards, Llanfairpwll Ffion Elin Davies, Porthaethwy  
Unawd dan 25 oed Osian Meilyr Jones, Llangefni Elgan Llyr Thomas, Llandudno James Edwards, Llanfairpwll
Gwobr Goffa Charles Williams Teleri Mair, Llynfaes Elen Gwenllian, Caernarfon  
Unawd Alaw Werin Agored Osian Meilir Jones, Llangefni Elin Thomas, Pwllheli A Elgan Llyr Thomas, Llandudno Bethan Elin Wyn Owen, Trefor a Elen Gwenllian, Caernarfon
Unawd Cerdd Dant Agored Osian Meilir Jones, Llangefni James Edwards, Llanfairpwll Elen Thomas, Pwllheli a Bethan Elin Wyn Owen, Trefor
Llefaru dros 50 oed  Marian Davies, Abergele    
Unawd dan 25 oed Elgan Llyr Thomas, Llandudno Osian Meilir Jones, Llangefni Elen Gwenllian, Caernarfon
Deuawd dros 12 a  than 25 oed James a Steffan, Llanfairpwll Manon Haf, Llanfairpwll a Ffion Elin, Porthaethwy  
Canu Emyn dros 50 Arthur Wyn, Bontnewydd Clarence Jones, Llandaniel Geraint Roberts, Dimbych
Prif Adroddiad Marian Davies, Abergele Sian Emlyn, Bala Elen Gwenllian, Caernarfon
Unawd Gymraeg Osian Meilir Jones, Llangefni Carys Eleri, Llandegfan Geraint Roberts, Dimbych a Eleri Owen Edwards, Llanymddyfri
Prif Unawd Iona S Williams, Llynfaes Eleri Owen Edwards, Llanymddyfri Trefor Williams, Bodffordd

 Llenyddiaeth a Barddoniaeth:

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Cerdd Gaeth neu Rydd Richard Llwyd Jones, Bethel    
Englyn Gwyn M Lloyd, Llanfairpwll    
Telyneg T Graham Williams, Abertawe    
Englyn Ysgafn D Emrys Williams, Llangernyw    
Gorffen Limrig Ann Wyn Owen, Rhoscolyn    
Cân Ysgafn Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog    
Unrhyw Waith Gwreiddiol – Rhyddiaeth neu Farddoniaeth dan 25 Gareth Evans Jones, Traeth Bychan, Benllech    
Rhyddiaeth Bl. 7,8 a 9 Mared Tudur Gruffydd Thomas Rhun Jones  
Rhyddiaeth Bl. 5 & 6 Daniel Jones Osian Lloyd Gruffydd Catrin Trefor
Rhyddiaeth Bl. 3 & 4 Guto Bela Gruffydd ‘Street’
Rhyddiaeth Bl. 1 & 2 Erin Williams James Frazer Cari Hedd Jones a Carla Hopkins
Barddoniaeth Bl. 7,8 a 9 Mared Tudur Gruffydd    
Barddoniaeth Bl. 5 a 6 Caio Osian Lloyd Gruffydd Catrin Trefor
Barddoniaeth Bl. 3 a 4 ‘Chelsea Boy’ Beca Gruffydd ‘Evertonia eto’
Barddoniaeth Bl. 1 a 2 Erin Williams Owen Rhys Roberts Cari Hedd Jones

 Celf a Chrefft, Coginio a Gosod Blodau: 

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Celf Ysgolion Meithrin a Dosbarth Derbyn Owen Parry Jamie Montague Elis Owen
Celf Blwyddyn 1 & 2 Ian Williams Cari Hedd Jones Sara Wyn
Celf Blwyddyn 3 & 4 Eban Parry Ben Evans Gwion Thomas
Celf Blwyddyn 5 & 6 Cai Roberts Patrick Williams Callum Williams
Celf Blwyddyn 7,8 a 9 Manon Wyn Rowlands Thomas Rhun Jones  
Ffotograffiaeth Bl. 3 a 4 Beca Cynfal Gruffydd Deian Parry Deian Parry
Ffotograffiaeth Bl. 7, 8 a 9 Arianell Parry Arianell Parry Arianell Parry
Ffotograffiaeth Agored Carol Gruffydd Deian Parry Arianell Parry
Tecstiliau Bl. 1 & 2 Dosbarth Miss Jones    
Tecstiliau Bl. 3 a 4 Deian Parry    
Tecstiliau Bl. 5 a 6 Cai Glynne Roberts Elin Mon Rowlands Mia Williams a  Elisha Mon Williams
Tecstiliau Bl.7 8 a 9 Manon Wyn Rowlands Manon Wyn Rowlands Manon Wyn Rowlands
Teisen fach wedi’i addurno, Bl. 5 a 6  Sion Huw Rowlands    
Gwyneb Pitsa, Bl. 7,8 a 9 Arianell Haf Parry Manon Wyn Rowlands a Thomas Rhun Jones Arianell Parry, Ynyr Williams a Manon Wyn Williams
Addurno Teisen –Agored Gaynor Jones    
Gosod Blodau Bl. 3 a 4 Deian Parry Deian Parry  
Gosod Blodau Bl. 5 a 6 Mia Glesni Williams    
Gosod Blodau – Agored Elin a Ynyr Williams Manon Wyn Rowlands Einir Jones

Tarian am y gwaith mwyaf addawol yn adran Celf a Thecstiliau – Manon Wyn Rowlands