Cynhaliwyd yr Eisteddfod Prynhawn a Nos Sadwrn Chwefror 12fed 2011 yng nghanolfan y Babell Llanaelhaearn.


CADAIR YR EISTEDDFOD : Guto Dafydd, Tir Du, Trefor

Beirniad oedd : Cerdd a Cerdd Dant : Tristan Lewis, Deganwy;

Adrodd : Ellis Wyn Roberts, Bodffordd

Llenyddiaeth : Priffardd Selwyn Griffith, Penisarwaun

Gwaith Llaw : GwendaWilliams, Llithfaen

Cyfeilydd : Alan Roberts, Morfa Bychan

Arweinyddion : Sianellen Plemming; Ifan Hughes a Emrys Williams

Llywyddion : Prynhawrn Miss Margaret Ellis, Trefor

Hwyr : Mr Richard Parry Hughes, Llwyndyrus

Trefnydd : Mary C. Jones,

RHYDDIAITH.

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Dosbarth Meithrin a Derbyn Tomos Huw, Ysgol Llanaelhaearn Joe, Ysgol, Llanaelhaearn Medi,Ysgol Llanaelhaearn & Osian, Ysgol Llanaelhaearn
Blwyddyn 1 a 2 Angharad Roberts,  Ysgol Tudweiliog Lisi Chidley, Ysgol Tudweiliog Elan Jones, Ysgol Tudweiliog
Blwyddyn 3 a 4 Deio Jones, Ysgol Tudweiliog Cara Cymru, Ysgol Llanaelhaearn Robin Owen, Ysgol Tudweiliog
Blwyddyn 5 a 6 Eluned Hughes, Ysgol Tudweiliog Elain Arwel, Ysgol Llanaelhaearn & Tomos Williams, Ysgol Tudweiliog Cian Ireland, Ysgol Llanaelhaearn
Dihareb Gyfoes T. Williams, Abergwaun
Brawddeg o’r gair ABERDARON Carys Briddon, Tre’r Ddôl, Ceredigion
Portread  o unrhyw berson Eryl Williams, Llanfrothen

Gweno Glyn, Bontnewydd

BARDDONIAETH

Cystadleuaeth Buddugol
Englyn Man U 1  Man C 2
Telyneg Richard Llwyd Jones, Bethel
Can Ddigri Megan Richards, Aberaeron
Limrig Ffugenw Lusa Dew & T. Williams, Aberaeron
Cerdd neu Ddilyniant o Gerddi Guto Dafydd, Trefor

ARLUNIO

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Dosbarth Derbyn  ac Iau Gwion, Ysgol Llanaelhaearn, & Poppy, Ysgol Llanaelhaearn Joe, Ysgol Llanaelhaearn & Medi, Ysgol Llanaelhaearn Mari, Ysgol Llanaelhaearn & Ilan, Ysgol Llanaelhaearn
Blwyddyn 1 a 2 Non Brady, Ysgol Tudweiliog & Llyr, Ysgol Llanaelhaearn Mari Jones, Ysgol Tudweiliog & Manon, Ysgol Llanaelhaearn Non Brady, Ysgol Tudweiliog & Catrin, Ysgol Llanaelhaearn
Blwyddyn 3 a 4 Cara Cymru, Ysgol Llanaelhaearn Lucy Sweetman, Ysgol Llanaelhaearn Twm Ellis, Ysgol Llanaelhaearn & Now Williams, Ysgol Tudweiliog
Blwyddyn 5 a 6 Ifan Pritchard, Ysgol Llanaelhaearn Cian Ireland, Ysgol Llanaelhaearn Mariah Morgan, Ysgol Llanaelhaearn
Blwyddyn 7,8,9 a 10 Nia Jones, Llithfaen Nia Jones, Llithfaen Nia Jones, Llithfaen
Agored Llinos Pritchard, Llanaelhaearn Geraint Jones, Llithfaen Geraint Jones, Llithfaen

TLWS Y PLANT : Catrin Evans

GWAITH LLAW

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Blwyddyn 2 ac Iau Tomos Huw, Ysgol Llanaelhaearn Caleb Jones, Ysgol Llanaelhaearn & Llinos Jones, Llithfaen Deio Williams, Owain Roberts & David Dunn, Ysgol Tudweiliog
Blwyddyn 3 a 4 Cara Cymru, Ysgol Llanaelhaearn Catrin Jones, Llithfaen Eleri Jones, Llithfaen
Blwyddyn 5 a 6 Tomos Jones, Llithfaen Ifan Pritchard, Ysgol Llanaelhaearn
Agored Beti Jones, Pontllyfni Beti Jones, Pontllyfni Geraint Jones, Llithfaen
Agored (Photograffiaeth) Gareth Cox, Llanaelhaearn Lynda Cox, Llanaelhaearn Eleri Jones, Llithfaen

GWAU.

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Blwyddyn 3 a 4 Eleri Jones, Llithfaen Cara Cymru, Ysgol Llanaelhaearn Eleri Jones, Llithfaen
Blwyddyn 5 a 6 Caio Glyn, Ysgol Llanaelhaearn
Agored (Gwau i blentyn) Lynda Cox, Llanaelhaearn
Agored (Gwau i Oedolyn) Valerie Massey, Llanaelhaearn Valerie Massey, Llanaelhaearn Gillian Barrett, Llanaelhaearn & Catherine Smith, Llanaelhaearn

GWNIO

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Blwyddyn 3 a 4 Cara Cymru, Ysgol Llanaelhaearn Eleri Jones, Llithfaen
Blwyddyn 5 a 6 Caio Glyn, Ysgol Llanaelhaearn
Agored (Clustog) Cian Ireland, Ysgol Llanaelhaearn
Agored (Croes Bwyth) Helen Williams, Gellilydan Beti Jones, Pontllyfni Beti Jones, Pontllyfni

CROSIO

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Agored Beti Jones, Pontllyfni Beti Hughes, Llanaelhaearn Beti Hughes, Llanaelhaearn

CWPAN ARDDANGOSIAD GORAU – PLANT

Tomos Huw Evans Roberts, Llanaelhaearn

CWPAN ARDDANGOSIAD GORAU – OEDOLION

Helen Williams, Gellilydan

CYFARFOD Y PRYNHAWN

CERDD

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Meithrin a Derbyn Lowri Glyn, Chwilog
Blwyddyn 5 a 6 Catrin Evans, Chwilog Alaw Williams, Pontllyfni
Can Werin dan 12 oed Catrin Evans, Chwilog Alaw Williams, Pontllyfni
Unawd Piano dan 12 oed Elis Williams, Llithfaen Cadi Ellis, Llanaelhaearn Lleucu Williams, Nefyn
Parti Unsain dan 12 oed Ysgol Llanaelhaearn
Unawd Offerynnol dan 12 oed Cian Ireland, Llanaelhaearn Twm Ellis a Cadi Ellis, Llanaelhaearn Ifan Pritchard, Llanaelhaearn a Elis Williams, Llithfaen
Deuawd dan 12 oed Ifan Pritchard a Cian Ireland, Llanaelhaearn

LLEFARU

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Meithrin a Derbyn Lowri Glyn, Chwilog
Blwyddyn 5 a 6 Lleucu Williams, Nefyn Catrin Evans, Chwilog

CERDD DANT

Cystadleuaeth Buddugol
Dan 12 oed Catrin Evans, Chwilog
Parti dan 12 oed Ysgol Llanaelhaearn

TLWS Y PLANT : Catrin Evans, Chwilog

CYFARFOD YR HWYR.

CERDD.

Cystadleuaeth 1af 2il 3ydd
Unawd dan 16 oed Catrin Parry, Mynytho Dafydd Cadwaladr, Rhostyfan Mirain Evans, Chwilog
Unawd Piano dan 16 oed Gweno Glyn, Bontnewydd Stacey Owen, Pwllheli
Unawd dan 19 oed Elen Roberts, Llithfaen
Can Werin dan 19 oed Elen Roberts, Llithfaen Mirain Evans, Chwilog
Unawd dan 25 oed Elin Thomas, Pentreuchaf
Unawd Offerynnol a Phiano Agored Gweno Glyn, Bontnewydd
Unawd Gymraeg Elin Thomas, Pentreuchaf Elen Roberts, Llithfaen
Prif Unawd Elin Thomas, Pentreuchaf
Can Werin Agored Elin Thomas, Pentreuchaf
Unawd o Sioe Gerdd Agored Elin Thomas, Pentreuchaf Catrin Parry, Mynytho
Deuawd dan 18 oed Mirain a Catrin Evans, Chwilog
Emyn i rai dros 55 oed Arthur Wyn Parry, Groeslon Richard W. Roberts, Pwllheli

LLEFARU

Cystadleuaeth Buddugol
Dan 16 oed Sian Eluned, Gwalchmai
Dan 19 oed Mared Williams, Abersoch
Parti Cyd-Lefaru Lleisiau Cafflogion

CERDD DANT

Cystadleuaeth Buddugol
Unawd dan 18 oed Mirain Evans, Chwilog

TLWS COFFA ELFYN :  Gweno Glyn, Bontnewydd

TLWS YR IFANC :  Gweno Glyn, Bontnewydd

CADAIR YR EISTEDDFOD :  Guto Dafydd, Tir Du, Trefor