Ddydd Sul diwethaf (Ebrill 28), cafodd Cymanfa Ganu’r Cyhoeddi ei chynnal yng Nghapel Bethlehem, Rhosllannerchrugog, Wrecsam.

Bu criw ffilmio yn bresennol i recordio’r cwbl at raglen Dechrau Canu Dechrau Canmol, ac roedd casgliad ar ddiwedd y noson at Gronfa Eisteddfod Wrecsam.

Arweinydd y noson oedd Brian Hughes, a’r organydd oedd Richard Gareth Jones.

Emyn-dôn a geiriau

Roedd sawl emyn dôn, gyda geiriau wedi’u gosod iddyn nhw yn y llyfryn oedd wedi’i argraffu’n arbennig at yr achlysur gan Serol Print.

Dyma’r rhai gafodd eu canu:

 • Arweiniad – Richard Mills
 • Arwelfa – John Hughes
 • Berwyn – Caradog Roberts
 • Bro Aled – Godfrey Williams
 • Buddugoliaeth – G. W. Hughes
 • In Memoriam – Caradog Roberts
 • Maelor – John Hughes
 • Marian – Caradog Roberts
 • Newark – Caradog Roberts
 • Pennant – T. Osbourne Roberts
 • Rachie – Caradog Roberts
 • Y Ddôl – Tom Carrington

Daeth y canu hefo Rachie, gaiff ei chanu i eiriau ap Hefin, ‘I bob un sy’n ffyddlon’.

Mynychu a mwynhau

Roedd corau lleol yn y noson, megis Johns’ Boys Male Chorus a Lleisiau Clywedog,  yn ogystal â phobol leol ac ymwelwyr o ardaloedd mor bell i ffwrdd â Sir Fôn.

Daniel Brian Hughes

Un wnaeth fwynhau’r noson oedd Daniel Brian Hughes, yn wreiddiol o’r Rhos, sydd bellach yn byw yn Rhosddu, Wrecsam. Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Morgan Llwyd, mae o’n gweithio yng Ngholeg Cambria fel athro yn maes Cyfrifiaduron.

“Wedi dod yma heno i fwynhau canu’r emynau, hyfryd gweld pawb yma, ac wedi mwynhau yn fawr,” meddai.

Gron a Nesta Ellis

Roedd Gron a Nesta Ellis o’r Orsedd, Sir y Fflint, hefyd wedi mwynhau.

“Noson wych… gwefreiddiol… a digon o fynd yn y canu a phawb yn mwynhau…,” medden nhw.

“A dim llusgo yn y canu, a pawb yn amlwg wedi mwynhau.”

Cafodd ei recordio ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol, fydd yn cael ei darlledu ar S4C ar Fehefin 8.