Fe ddaeth 17,507 o bobol drwy glwydi’r brifwyl ar dir Fferm Kilford ger Dinbych heddiw, gan fynd â chyfanswm yr ymwelwyr dros yr wythnos ddiwetha’ i 153,606.

Ar ôl torf anferth o 28,237 ar y dydd Gwener, fe lwyddodd y trefnwyr i groesi rhicyn y 150,000 yr oedden nhw wedi ei osod iddyn nhw’u hunain.

Dyma sut oedd y niferoedd yn amrywio yn ystod yr wythnos:

Nos Wener – 2,202

Dydd Sadwrn cynta’ – 16,571

Dydd Sul – 16,032

Dydd Llun – 15,754

Dydd Mawrth – 17,813

Dydd Mercher – 19,626

Dydd Iau – 19,864

Dydd Gwener – 28,237

Dydd Sadwrn – 17,507