Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones

Problemau Plaid Cymru yng Ngheredigion

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n dadansoddi pleidlais Plaid Cymru yn y sir…

Dadansoddi canlyniadau Plaid Cymru

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n dweud y bydd modd i’r Blaid adeiladu ar neithiwr dros y flwyddyn nesaf…

Golwg arall ar Arfon

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n ail-ystyried pwy fydd yn ennill sedd dinas Bangor a thref Caernarfon…

Ai’r wasg fydd yn penderfynu enillydd Etholiad 2015?

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n edrych ymlaen i’r etholiad ddod i ben, fel bod y dadlau yn gallu dechrau o ddifri’…

A fydd Llafur yn cipio Arfon?

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n dyfalu mewn sedd allai fynd y naill ffordd…

Mae’n bryd cau pen y mwdwl ar gecru Ceredigion

Ifan Morgan Jones

Ni ddylai Huw Thomas orfod ymddiheuro, heb son am ymddiswyddo, meddai Ifan Morgan Jones…

PR, Plaid a Parker

Ifan Morgan Jones

Mae yna wersi i bawb o ganlyniad i’r ffraeo dros dudalen flaen y Cambrian News, yn ôl Ifan Morgan Jones…

Mike Parker a ‘Nazis’ Ceredigion

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n holi pa effaith gaiff sylwadau ymgeisydd Plaid Cymru yn y sir ar ei obeithion yn yr Etholiad Cyffredinol…

Y dadleuon: Sut wnaeth Leanne Wood?

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n ystyried pa effaith a gaiff dadl yr arweinwyr ar ITV ar obeithion Plaid Cymru yn yr Etholiad Cyffredinol fis nesaf…

A fydd Plaid Cymru yn cipio Ceredigion?

Ifan Morgan Jones

Ifan Morgan Jones sy’n holi a oes gan Mike Parker obaith o ddymchwel Mark Williams yn y …