Logo Golwg360
Cymru

Cymraeg i bob swydd gyhoeddus – galwad cyn-Weinidog

Angen rhywfaint o sgiliau iaith ar gyfer pob swydd newydd, meddai Rhodri Glyn Thomas

Logo Golwg360
Cymru

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Cynnal Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion y Gogledd Orllewin nos Iau

Logo Golwg360
Iaith

Agor siop Gymraeg yn Saith Seren, Wrecsam

Cydweithio â Siop Cwlwm i ddarparu nwyddau Cymraeg yn y dref

Logo Golwg360
Cymru

Cymraeg – arweinydd yn herio cyrff cyhoeddus eraill

Galw arnyn nhw i ddefnyddio’r iaith yn ganolog yn eu holl waith

Logo Golwg360
Cymru

Gwrthod talu trwydded deledu

Pwyso am ddatganoli darlledu i Gymru

Logo Golwg360
Iaith

Geraint Jones 4: “Neb yn malio dim” am yr iaith erbyn hyn

Anobaith Geraint Jones, yr ymgyrchydd cynta’ i gael ei garcharu dros yr iaith

Logo Golwg360
Iaith

Geraint Jones 3: Carchar yn golygu “aberthu” gyrfa’r Gyfraith

Roedd hi “wedi canu arno” i gael gyrfa yn y gyfraith ar ôl iddo weithredu yn enw Cymdeithas yr Iaith

Logo Golwg360
Iaith

Geraint Jones 2: Comisiynydd yn “gwneud dim” i’r iaith

Geraint Jones yn dweud mai “rhywbeth cosmetig” yn unig ydi’r swydd

Logo Golwg360
Iaith

Geraint Jones 1: “Sefyllfa’r iaith yn waeth nag erioed”

Roedd hi’n hanner canrif yn 2016 ers i aelod cynta’ Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fynd i garchar

Logo Golwg360
Cymru

Iaith ‘Madog’ wedi marw

Siaradwr brodorol ola’ iaith llwyth y Mandaniaid wedi mynd