Logo Golwg360
Cymru

Miliwn o siaradwyr Cymraeg: Pwyllgor yn lansio ymchwiliad

Y nod ydi creu strategaeth iaith, a’r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg

Logo Golwg360
Cymru

“Y Gymraeg: beth yw’r pwynt?” meddai dyn busnes o Wessex

Mae David Thomas wedi tynnu nyth cacwn – a chwmni creision – yn ei ben ar Twitter…

Logo Golwg360
Cymru

“Aberthu’r Gymraeg ar allor Wylfa Newydd” fyddai bwrw ymlaen â’r atomfa

Mudiadau iaith yn gwrthod y syniad y byddai “mesurau lliniaru” yn gwarchod yr iaith

Logo Golwg360
Cymru

Americanes yn codi arian i ddod i Gymru

Geordan Burress wedi magu diddordeb yn yr iaith ac eisiau teithio i’r Eisteddfod

Logo Golwg360
Cymru

Deiseb yn galw am hawl i wasanaeth gofal Cymraeg

Cymdeithas yr iaith yn gwrthwynebu penderfyniad gan Lywodraeth Cymru

Logo Golwg360
Cymru

Safonau’r Gymraeg: beirniadu “cynghorau sir anghyfrifol”

Sir Benfro a Chaerffili wedi herio wyth dyletswydd i ddarparu gwasanaethau Cymraeg

Logo Golwg360
Cymru

Cynllun tai Conwy – gwrandawiad apêl yn dechrau

Cwmni datblygu yn apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor

Logo Golwg360
Cymru

Angen i Horizon wneud mwy i gefnogi’r iaith Gymraeg

Cyngor Môn yn ymateb i ymgynghoriad Wylfa Newydd

Logo Golwg360
Cymru

Brexit – gofid y bydd y Cymry Cymraeg dan y lach

‘Cynnydd mewn rhethreg gwrthleiafrifol’ yn ôl cyfreithiwr

Logo Golwg360
Cymru

Angen troi ysgolion Saesneg yn rhai Cymraeg ‘ar fyrder’

Creu miliwn o siaradwyr Cymraeg – ‘angen chwyldro ar lawr y dosbarth’