Logo Golwg360
Iaith

Pwyllgor y Gymraeg: Neil Hamilton yn ateb Cymdeithas yr Iaith

Dydi bod yn blentynnaidd ddim yn helpu’r iaith, meddai arweinydd UKIP yn y Cynulliad

Logo Golwg360
Iaith

Cymdeithas ddim yn cael rhoi tystiolaeth ar ôl gwrthod ateb aelod UKIP

Dau gynrychiolydd i fod i gyflwyno tystiolaeth yn y Senedd heddiw

Logo Golwg360
Cymru

Darlith feddygol Gymraeg gyntaf Prifysgol Caerdydd

Dr Awen Iorwerth wedi dysgu darlithfa lawn

Logo Golwg360
Cymru

Disgynnydd cyfansoddwyr yn dysgu’r iaith i ail-gysylltu a’i gwreiddiau

Gor-or-wyres James James yn annog pobl i ddysgu’r Gymraeg

Logo Golwg360
Cymru

Cymraeg – cantores yn ofni colli’r dydd

Sian James yn rhybuddio am y peryg i’r iaith yn ei hardal

Logo Golwg360
Cymru

‘Angen athrawon i greu miliwn o siaradwyr’

“Does dim esgus gan y Llywodraeth i beidio â gweithredu”

Logo Golwg360
Iaith

Galw am Fenter Iaith newydd i ateb galw Sir Fynwy

Adnoddau presennol yn annigonol, meddai Ysgrifennydd Cymdeithas Gymraeg y sir

Logo Golwg360
Cymru

Safonau’r Gymraeg – “hynod, hynod astrus”

Llywodraeth Cymru i adolygu’r drefn o reoleiddio’r iaith

Logo Golwg360
Iaith

Saesneg “yn allweddol er mwyn medru cymryd rhan yn ein cymdeithas”

Medru’r iaith yn rhan hanfodol o ran integreiddio mewnfudwyr, yn ôl adroddiad

Logo Golwg360
Cymru

Cymraeg i bob swydd gyhoeddus – galwad cyn-Weinidog

Angen rhywfaint o sgiliau iaith ar gyfer pob swydd newydd, meddai Rhodri Glyn Thomas