Logo Golwg360
Iaith

Geraint Jones 3: Carchar yn golygu “aberthu” gyrfa’r Gyfraith

Roedd hi “wedi canu arno” i gael gyrfa yn y gyfraith ar ôl iddo weithredu yn enw Cymdeithas yr Iaith

Logo Golwg360
Iaith

Geraint Jones 2: Comisiynydd yn “gwneud dim” i’r iaith

Geraint Jones yn dweud mai “rhywbeth cosmetig” yn unig ydi’r swydd

Logo Golwg360
Iaith

Geraint Jones 1: “Sefyllfa’r iaith yn waeth nag erioed”

Roedd hi’n hanner canrif yn 2016 ers i aelod cynta’ Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fynd i garchar

Logo Golwg360
Cymru

Iaith ‘Madog’ wedi marw

Siaradwr brodorol ola’ iaith llwyth y Mandaniaid wedi mynd

Logo Golwg360
Cymru

‘Dim rhwystr technegol’ dros ddefnyddio’r Gymraeg yn un o bwyllgorau San Steffan

Argymell y dylai Tŷ’r Cyffredin gynnal dadl ar y mater

Logo Golwg360
Cymru

Arolwg yn dangos ‘cefnogaeth’ i’r Gymraeg

‘Gwrthod y syniad fod yr iaith yn niwsans’

Logo Golwg360
Cymru

Rhybudd ffliw

Dim digon yn cael brechiad

Logo Golwg360
Cymru

Ffrae iaith HSBC – cwyn i’r Ombwdsmon Ariannol

Angen estyn Safonau Iaith i’r banciau, meddai Cymdeithas yr Iaith

Logo Golwg360
Iaith

Pobol o Gylch yr Arctig yn dod i Gymru i ddysgu sut i ddiogelu iaith

Pwyllgor iaith Inuit o Ganada yng Nghymru yr wythnos hon

Logo Golwg360
Cymru

Dysgu Cymraeg yn “help i ddyn busnes”

Steve Dimmick yn annog eraill i ddysgu’r iaith fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru