Logo Golwg360
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwahardd cyfrifiaduron ar deithiau o’r Dwyrain Canol

Rheolau llymach i effeithio llu o deithiau

Logo Golwg360
Cymru

Sefydlu menter newydd i ‘buro’ dŵr gwastraff

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cydweithio â chwmni puro dŵr o Abertawe

Logo Golwg360
Cymru

Ai yn Llanbedr y bydd porthladd gofod cynta’ gwledydd Prydain?

Trefnwyr teithiau i’r gofod yn dangos diddordeb mewn hen faes awyr ger Harlech

Logo Golwg360
Cymru

Mwy na 300 o bontydd Cymru ‘ddim yn ddigon da’

Angen dros £100 miliwn i’w hadnewyddu, medd adroddiad

Logo Golwg360
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cyhuddo dynwaredwr Justin Bieber o droseddau rhyw

Gordon Douglas Chalmers wedi’i gyhuddo o 931 o droseddau

Logo Golwg360
Cymru

Cwmni ynni gwyrdd i greu 500 o swyddi ym Môn

Orthios Echo Parks am ehangu eu maes 213 acer

Logo Golwg360
Cymru

Galw am brotest yn erbyn llosgydd

Eisiau dangos ‘cryfder y teimlad’ yn erbyn rhoi trwydded iddo

Logo Golwg360
Cymru

Olion traed yn y tywod yn 7,000 mlwydd oed

Yr olion dynol wedi’u darganfod ar draeth Porth Einion ym Mhenrhyn Gŵyr yn 2014

Logo Golwg360
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cwmni preifat yn cyhoeddi taith o gwmpas y lleuad

Dau berson wedi talu am seddi yng nghapsiwl SpaceX

Logo Golwg360
Cymru

Cofio’r Athro Garel Rhys – “gŵr eithriadol”

Teyrnged i’r arbenigwr moduro a fu farw yn 76 oed