Rhanbarth Dwyrain De Cymru Islwyn Merthyr Tudful a Rhymni Blaenau Gwent Torfaen Caerffili Gorllewin Casnewydd Dwyrain Casnewydd Mynwy Rhanbarth Canol De Cymru Pontypridd Rhondda Cwm Cynon Gogledd Caerdydd Canol Caerdydd Gorllewin Caerdydd De Caerdydd a Phenarth Bro Morgannwg Rhanbarth Gorllewin De Cymru Ogwr Castell-nedd Gwyr Dwyrain Abertawe Gorllewin Abertawe Pen-y-bont ar Ogwr Aberafan Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru Ceredigion Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Brycheiniog a Sir Faesyfed Maldwyn Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Llanelli Dwyfor Meirionnydd Preseli Penfro Rhanbarth Gogledd Cymru Gorllewin Clwyd Aberconwy Dyffryn Clwyd Delyn Arfon De Clwyd Wrecsam Alun a Glannau Dyfrdwy Ynys Môn Seddi yn ôl plaid
Etholaethau

Wyddoch chi yn well na’r gwleidyddon? Ewch ati i greu’ch map etholiadol eich hun!

  • Porwch drwy bolau piniwn diweddar yn y rhestr i weld y canlyniadau posib ar draws y wlad.
  • Newidiwch y gefnogaeth i bob plaid i weld yr effaith posib ar nifer eu seddi.
  • Neu, pwyswch ar seddi unigol i ddewis pa blaid fydd piau hi yn eich tyb chi.
  • Does dim angen deall D’Hondt! Ticiwch y blwch o dan y rhestr Rhanbarthau i ddosrannu’r seddi rhanbarthau yn awtomatig ar sail eich dewisiadau etholaeth.
  • Rhannwch eich map i gofnodi’ch dewis a herio’ch ffrindiau. Pwy fydd agosaf ati?

A chofiwch alw heibio i Golwg360 yn rheolaidd dros y dyddiau ac wythnosau nesaf, am y newyddion diweddaraf o’r ymgyrch a’r canlyniadau go iawn wrth iddyn nhw ddod i law.

Sut mae’r map yn gweithio? Mae’r seddi yn cael eu dosrannu ar sail gogwydd unffurf, sef ffordd o weld effaith newid yn y bleidlais ar lefel cenedlaethol. Bydd y canlyniad go iawn yn dibynnu ar ffactorau lleol yn ogystal, wrth gwrs. Dyna pam ry’n ni’n rhoi’r gallu i chi addasu canlyniadau eich map fesul sedd.

Etholaethau ac ymgeiswyr