Mae arolygon barn diweddar Redfield & Wilton yn dangos bod nifer y bobol yng Nghymru sy’n bwriadu pleidleisio dros y Blaid Lafur yn yr etholiad cyffredinol i lawr i 40%, 9 pwynt yn llai na chyn i Vaughan Gething ddod i rym.