Mae’r milfeddyg 26 oed o Gae’r Bryn yng Nghaerfyrddin wedi ymddangos ar raglen gylchgrawn Prynhawn Da ar S4C sawl gwaith i rannu ei chyngor ynghylch anifeiliaid.

Tu hwnt i’r syrjeri a’r stiwdio deledu, mae hi wrth ei bodd yn canu a gwylio sioeau cerdd, ac fe fydd hi’n priodi ym mis Awst…

Pa fath o anifeiliaid fyddwch chi’n drin?