Rwyf wrth fy modd mewn noson gwis – boed hynny i godi arian i helpu Gweinidog Bethel adfywio ei organ, neu i gyfrannu at gostau Eisteddfod Genedlaethol 2020 2021 2022.