Dyma gerddi amserol gan y bardd Menna Elfyn. Yn y cyntaf mae yn sôn am sut y mae’r byd wedi newid i blant bach oherwydd y pla…

H’m – Hymian

(cerdd yn ymateb i ddosbarth yn hymian ‘Pen-Blwydd Hapus’ i blentyn ar fore ei ben-blwydd, yn lle canu, oherwydd cyfyngiadau coronafeirws)

Ac o’r h’mmm, ddaw o’r ddwy wefus dynn

melys yw’r h’m sy’n hymian

fel emyn y Swmeriaid i’r Greadigaeth

unwaith, cyn oed Crist.