Nofel am gaethwasiaeth yw’r “anoddaf” i Angharad Tomos erioed ei sgrifennu….

Mae un o’n hawduron mwyaf poblogaidd wedi mynd i’r afael ag un o bynciau anoddaf ein hanes, sef cyswllt y Cymry gyda chaethwasiaeth.