‘Huw Jones Dŵr’, ‘Huw Jones Sain’, ‘Huw Jones Tir Glas’, ‘Huw Jones S4C’… Dyma ragflas o hunangofiant newydd Huw Jones, ‘Dwi isio bod yn…’

Yr Aelwyd a Jarman

Pan oedd yn 15 oed, dechreuodd Huw Jones fynychu’r Aelwyd bob wythnos, mewn festri danddaearol…