Cwis yr Wythnos

Cwestiwn 1

Chwaraewyr pa dîm wnaeth orchuddio eu cegau ar gyfer llun tîm Cwpan y Byd mewn protest yn erbyn gwaharddiad band braich OneLove?


Cwestiwn 2
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwchMichael Swan (CCA3.0)

Bydd deddfwyr yn Seland Newydd yn pleidleisio a ddylai'r wlad ostwng yr oedran pleidleisio o 18 i __.


Cwestiwn 3

Pa gôr o Gymru sydd lan y lach am eu penderfyniadau ynglŷn Cwpan y Byd?


Cwestiwn 4

Mae Keir Starmer wedi cyhoeddi cynlluniau i ‘adfer ymddiriedaeth mewn gwleidyddiaeth’ drwy ddileu beth?


Cwestiwn 5
Eisteddfod y Rhondda

Cafodd Eisteddfod ei chynnal mewn ardal am y tro cyntaf ers 50 mlynedd dros y penwythnos, ond ym mhle?