Cwis yr Wythnos

Cwestiwn 1

Yn dilyn diswyddiad y Canghellor Kwasi Kwarteng dydd Gwener (Hydref 14), pwy sydd wedi'i benodi yn ei le?


Cwestiwn 2

Am faint o ddyddiau fuodd Kwasi Kwarteng yn Ganghellor?


Cwestiwn 3

Roedd torcalon i dîm pêl-droed merched Cymru nos Fawrth, ond pwy sgoriodd unig gôl Cymru?


Cwestiwn 4

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, pa ganran o boblogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sy’n derbyn triniaeth ddeintyddol?


Cwestiwn 5

Cafodd Robat Idris ei ethol yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y Gymdeithas ddydd Sadwrn (Hydref 8), ac mae’n olynu Mabli Siriol Jones. Ond am faint fuodd Mabli wrth y llyw?


Cwestiwn 6
BAFTA CymruBAFTA Cymru

Pa raglen ddaeth yn fuddugol yn y categori 'Rhaglen Adloniant' yng ngwobrau'r BAFTA Cymru nos Sul (Hydref 9)?