Cwis yr Wythnos

Cwestiwn 1

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi y bydden nhw'n cyhoeddi cyfrol i ddathlu penblwydd y mudiad yn ___ oed eleni.


Cwestiwn 2

Mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn dathlu penblwydd pwysig eleni ac wedi cyhoeddi gig i ddathlu ei phenblwydd yn ___ oed fis nesaf.


Cwestiwn 3

Yn ôl ymchwil newydd, mae nifer yr eiddo sy’n cael eu rhestru ar AirBnb yng Nghymru wedi cynyddu o 13,800 yn 2018 i __,____ ym mis Mai eleni.


Cwestiwn 4

Mae tîm pêl-droed merched Cymru yn galw am gefnogaeth ysgolion yn eu gêm ail gyfle Cwpan y Byd wythnos nesaf. Ond pwy fydden nhw'n herio?


Cwestiwn 5

Pa fardd yr oedden ni'n ei ddathlu gyda diwrnod arbennig yn ei enw ddoe (dydd Gwener, Medi 30)?


Cwestiwn 6

Mae ymchwil yn dangos fod 1 ym mhob __ swydd nyrsio yn wag ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.