Cwis yr Wythnos

Cwestiwn 1

Mae glaw monsŵn 500 y cant yn uwch na'r cyfartaledd wedi gadael amcangyfrif o draean o ba wlad dan ddŵr?


Cwestiwn 2
Clonc360

Ar ddydd Gwener (Medi 2), faint o bobol oedd wedi arwyddo'r ddeiseb i achub rhaglen Geraint Lloyd ar Radio Cymru?


Cwestiwn 3
Logo Radio Cymru

Pwy fydd yn cymryd lle Geraint Lloyd ar y shifft hwyr?


Cwestiwn 4

Bydd sioe fawr enwog y WWE yn ymweld â Chaerdydd ar gyfer ‘Clash at the Castle' ddydd Sadwrn. Ond pryd oedd y tro diwethaf iddyn nhw gynnal sioe mewn stadiwm ym Mhrydain?


Cwestiwn 5

Pa wasanaeth newyddion ddaeth i ben yr wythnos hon?


Cwestiwn 6
FA

Pa gwmni sydd wedi enwi eu blas newydd o ddiod alcoholig ar ôl anthem y Wal Goch, 'Yma o Hyd'?