Cwis yr Wythnos

Cwestiwn 1
FA

Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd Economi Cymru, wedi lansio cronfa werth £__m i hyrwyddo a dathlu Cymru ar drothwy Cwpan y Byd.


Cwestiwn 2

Buodd nifer o bobol yn cwyno'r wythnos hon am beiriant parcio oedd ymddangos fel pe bai'n beiriant uniaith Gymraeg. Ond ym mhle roedd y peiriant?


Cwestiwn 3
Picturehouse Entertainment

Bydd ffilm Gymraeg yn cael ei dangos mewn sinemâu o ddydd Gwener (Awst 19) ymlaen. Ond dyma'r ffilm Gymraeg gyntaf i'w dangos mewn sinemâu ers faint o flynyddoedd?


Cwestiwn 4
Clonc360

Mae deiseb wedi’i sefydlu i achub rhaglen Geraint Lloyd ar Radio Cymru. Faint o bobol a oedd wedi'i llofnodi erbyn 11 bore Gwener (Awst 19)?


Cwestiwn 5
CC0

Pa nofelydd sy'n gwella ar ôl cael ei drywanu mewn digwyddiad siarad yn Efrog Newydd?


Cwestiwn 6

Pa wlad sydd newydd ddod y gyntaf yn y byd i warantu'r hawl i nwyddau mislif?


Cwestiwn 7

Pa glwb pêl-droed o'r Deyrnas Unedig oedd yn rhaid i'r biliwnydd Elon Musk wneud yn glir nad oedd yn ei brynu ar ôl gwneud jôc amdano ar Twitter?