Cwis Mawr y Penwythnos

Faint ydach chi’n ei gofio am straeon mawr yr wythnos?

Dyma gwis mawr y penwythnos, sy’n edrych yn ôl ar rai o’r straeon mawr yn ystod yr wythnos a fu… Faint ydych chi’n ei gofio am y straeon?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cwestiwn 1

Yn ôl arolwg gan Opinium, dydy 70% o bobol ifanc dan ddeunaw oed ddim yn gwybod enw... pwy?


Cwestiwn 2

Yn ôl elusen genedlaethol yng Nghymru, mae angen i blant gael mwy o amser i wneud beth?


Cwestiwn 3
Huw John. mail@huwjohn.com www.huwjohn.com Instagram: huwjohn_uk

Yn ôl Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, gallai beth fod yn ddiwydiant mawr yng Nghymru?


Cwestiwn 4

Pa fudiad oedd wedi gorchuddio portread o'r Brenin Charles mewn oriel yn Llundain gydag wyneb y cymeriad Wallace o’r gyfres animeiddiedig Wallace and Gromit?


Cwestiwn 5

Beth oedd wedi achosi difrod sylweddol i flaen awyren oedd yn teithio o Mallorca i Fienna yr wythnos hon?


Cwestiwn 6

Faint o ymholiadau mae llinell Gymraeg banc HSBC wedi derbyn ers newid y drefn o ateb galwadau ym mis Ionawr eleni?