Cwis Mawr y Penwythnos

Faint ydach chi’n ei gofio am straeon mawr yr wythnos?

Dyma gwis mawr y penwythnos, sy’n edrych yn ôl ar rai o’r straeon mawr yn ystod yr wythnos a fu… Faint ydych chi’n ei gofio am y straeon?

 

 

 

 

 

 

 

Cwestiwn 1
Arwydd Senedd CymruRay Morgan / Shutterstock.com

Pwy gafodd ei diswyddo o Gabinet Vaughan Gething yr wythnos hon?


Cwestiwn 2

Mae Gŵyl Fach y Fro yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn, Mai 18. Ym mle?


Cwestiwn 3
Llun trwy garedigrwydd y teulu

Bu farw Owen John Thomas, cyn-Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn 84 oed. Roedd yn un o sylfaenwyr pa glwb nos?


Cwestiwn 4
S4C

Pwy oedd wedi cipio tlws Côr Cymru 2024 yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sul ddiwethaf (12 Mai)?


Cwestiwn 5

Pwy sydd wedi creu Cadair Eisteddfod yr Urdd ym Maldwyn eleni?


Cwestiwn 6
Eisteddfod yr Urdd

Pwy sydd wedi dylunio Coron Eisteddfod yr Urdd ym Maldwyn eleni?