Heini Gruffudd

Heini Gruffudd

Geiriau teg, ond wrth ei gweithredoedd…

Heini Gruffudd

Dyma ddadansoddiad Heini Gruffudd, cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, o’r Cynllun Gweithredu Cymraeg 2050 ar gyfer 2024-25

Onid yw’r amser wedi dod i ni gyflwyno system addysg lle mae pob ysgol newydd yn ysgol Gymraeg?

Heini Gruffudd

Dangosodd ysgolion Catalwnia a’r ynysoedd sut mae gwneud hyn. Mae bil addysg Gymraeg ar y gweill, a dylai’r bil gynnwys hyn yn nod

Pryder am addysg Gwynedd

Heini Gruffudd

“Hoffwn wneud apêl i Wynedd sicrhau bod yr holl ddisgyblion cynradd sy’n cael addysg Gymraeg yn cael dilyniant ieithyddol di-dor yn y sector …

Sut dylen ni gofio’r Shoah?

Heini Gruffudd

“I’r rhai ohonom o dras rhannol Iddewig, mae’r cofio ar lefel bersonol.