Gruffudd ab Owain

Gruffudd ab Owain

2024: Blwyddyn fawr i seiclwyr Cymru 

Gruffudd ab Owain

Mae Geraint Thomas wedi sôn am gymryd tro arall ar y Giro, a dychwelyd i’r Gemau Olympaidd am y pumed tro

Rhesymau teilwng dros beidio neidio ar gefn beic

Gruffudd ab Owain

“Un o’r prif resymau dros osgoi seiclo yng Nghymru ydy’r tywydd”

Cau’r llen ar Gwpan y Byd

Gruffudd ab Owain

O safbwynt Ffrainc, unwaith y bydd y siom wedi setlo a chilio rhywfaint, y byddan nhw yn edrych yn ôl ar y gystadleuaeth fel llwyddiant ysgubol

Un cyfle olaf yn y Vuelta a España

Gruffudd ab Owain

Mi fydd Geraint Thomas yn mynd amdani yn ras feics fawr Sbaen sy’n cychwyn yn Barcelona ddydd Sul yma

Yr haul yn gwenu ar Wrecsam

Gruffudd ab Owain

“Mae ’na lot o wybodaeth yn y llyfr, mae ’na luniau yn y llyfr”

Y Basgwyr wrth eu boddau gyda’r Tour de France

Gruffudd ab Owain

Ar y Tour yn flynyddol, bydd yr heolydd â Basgwyr ar eu hyd, a’u baner nodedig yn cyhwfan yn amlwg iawn

14 eiliad. Dyna’i gyd…

Gruffudd ab Owain

Does dim amau, naill ffordd neu’r llall, fod Roglič yn llwyr haeddu ennill y Giro eleni

Geraint i wynebu bwgan y Giro

Gruffudd ab Owain

Bydd Geraint Thomas ar gefn ei feic yn y Giro d’Italia sy’n cychwyn ddydd Sadwrn, a dyma’r ras nad ydy o wedi cael fawr ddim lwc ynddi yn y gorffennol

Y Cymro sydd mewn cwmni dethol

Gruffudd ab Owain

Ymysg yr enwau mawr sy’n britho’r rhestr o ychydig dros 400 o redwyr sydd wedi cwblhau’r Six Majors, mae un rhedwr o Aberystwyth