Bethan Gwanas

Bethan Gwanas

Golwg360
Celfyddydau

Celf drôn y pianydd a’r mathemategydd

Mae dau fyfyriwr o Feirionnydd wedi bod yn rhannu eu doniau creadigol a phlesio miloedd ar YouTube, Instagram a Facebook dros y cyfnodau clo
Celf

Darluniau trawiadol y dylunydd sy’n dylanwadu

Mae cartref Carla Elliman wedi cael sylw gan The Sunday Times ac wedi bod ar glawr y rhifyn cyfredol o gylchgrawn HomeStyle
Celf

Creu potiau pync i gyfeiliant y Gorillaz

Mae’r crochenydd Elin Hughes yn cyfeirio at ei gwaith diweddara fel potiau ‘Grandma Punk’
Cerddoriaeth

Daval Donc y dyn o Lydaw

Fel Llydäwr a’i galon wedi’i thorri yn gweld sut oedd siaradwyr Llydaweg yn gadael i’r iaith farw, roedd y Fro Gymraeg yn bownd o gael effaith
Diwylliant

Bowie, Bon Jovi a’r Cyfarwyddwr Teledu

Fe gafodd Claire Winyard ei haddysg yn Nolgellau, cyn mynd yn ei blaen i weithio gyda rhai o sêr mwya’r byd adloniant
Diwylliant

Nofel newydd cynhyrchydd Casualty

Dw i’n meddwl mod i’n un o’r ychydig rai a fwynhaodd y cyfnod clo cyntaf
Diwylliant

Adidas yn tanio awen yr athro

Mae awdur llyfrau plant yn defnyddio un o frandiau enwoca’r byd chwaraeon i ddenu a diddori darllenwyr ifanc