Bethan Gwanas

Bethan Gwanas

Golwg360

“Peth difaol, sy’n brifo i’r byw” – Eigra eisiau osgoi hiraeth

Gyda hunangofiant Eigra Lewis Roberts yn cael ei gyhoeddi fis nesa’, mae Bethan Gwanas wedi bod yn sgwrsio gydag un o hoelion wyth ein llenyddiaeth

Gwanas ar y Gwyddbwyll

Gyda phobol yn heidio i chwarae gwyddbwyll yn sgîl llwyddiant y gyfres deledu The Queen’s Gambit, mae’r gêm yn fwy poblogaidd nag erioed

Cael blas garw ar Rwsia

Mae Cymraes wedi sgrifennu am ei hanturiaethau yn yr Undeb Sofietaidd yn y 1980au

Celf drôn y pianydd a’r mathemategydd

Mae dau fyfyriwr o Feirionnydd wedi bod yn rhannu eu doniau creadigol a phlesio miloedd ar YouTube, Instagram a Facebook dros y cyfnodau clo

Darluniau trawiadol y dylunydd sy’n dylanwadu

Mae cartref Carla Elliman wedi cael sylw gan The Sunday Times ac wedi bod ar glawr y rhifyn cyfredol o gylchgrawn HomeStyle

Creu potiau pync i gyfeiliant y Gorillaz

Mae’r crochenydd Elin Hughes yn cyfeirio at ei gwaith diweddara fel potiau ‘Grandma Punk’

Daval Donc y dyn o Lydaw

Fel Llydäwr a’i galon wedi’i thorri yn gweld sut oedd siaradwyr Llydaweg yn gadael i’r iaith farw, roedd y Fro Gymraeg yn bownd o gael effaith

Bowie, Bon Jovi a’r Cyfarwyddwr Teledu

Fe gafodd Claire Winyard ei haddysg yn Nolgellau, cyn mynd yn ei blaen i weithio gyda rhai o sêr mwya’r byd adloniant

Nofel newydd cynhyrchydd Casualty

Dw i’n meddwl mod i’n un o’r ychydig rai a fwynhaodd y cyfnod clo cyntaf

Adidas yn tanio awen yr athro

Mae awdur llyfrau plant yn defnyddio un o frandiau enwoca’r byd chwaraeon i ddenu a diddori darllenwyr ifanc