Logo Golwg360
Prydain

Cumbria – pwyllgor Cobra’n cyfarfod

Ofn rhagor o law trwm yn yr ardal heno

Logo Golwg360
Prydain

Galw am lai o garchar am oes i lofruddion

Angen i lysoedd allu gwahaniaethu rhwn un llofruddiaeth a’r llall, meddai cyn-brif farnwr

Logo Golwg360
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Rhybudd tros anrhegion y We i blant

Angen sicrhau bod mesurau diogelwch yn cael eu gosod, yn ôl yr NSPCC

Logo Golwg360
Prydain

‘Iechyd da’ ar ôl angladd

Amlosgfa’n cael trwydded i werthu alcohol ar gyfer digwyddiadau ‘tawel ac urddasol’

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Bws yn gyrru i mewn i adeilad

Saith yn yr ysbyty ond ‘neb mewn cyflwr difrifol’

Logo Golwg360
Prydain

Car yn mynd drwy ffenest siop goffi

Un ddynes wedi marw a phedwar arall gydag anafiadau difrifol

Logo Golwg360
Prydain

“Dim lloches i ffoaduriaid Cristnogol”

Pennaeth yr Eglwys Gatholig Rufeinig yng Nghymru a Lloegr yn beirniadu cynllun y llywodraeth

Logo Golwg360
Prydain

Llofruddiaeth Gwlad Thai: Dau yn euog

Y gosb eithaf am ladd Hannah Witheridge a David Miller

Logo Golwg360
Hyn a’r Llall

‘Wyryf’ yn geni gefeilliaid

Dim arwydd fod Shirley wedi ei ffrwythloni

Logo Golwg360
Gwleidyddiaeth

“Hollol amhriodol” i’r BBC dalu am deledu’r henoed

Cyn-brif gyfarwyddwr y gorfforaeth Mark Thompson yn feirniadol