Nel Richards

Nel Richards

Dynoliaeth v Hinsawdd: y frwydr ddiddiwedd

Nel Richards

Wrth i gynadleddau COP27 dynnu tua’u terfyn yn yr Aifft, parhau mae’r sgyrsiau yma yng Nghymru
Llun o'r Ddaear

COP27: Sut allwn ni yma yng Nghymru leihau ein hôl-troed carbon a dileu ein heffaith negyddol ar yr hinsawdd?

Nel Richards

Mae golwg360 wedi bod yn holi pobol ifanc Cymru beth maen nhw’n ei wneud er mwyn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd
Llun o'r Ddaear

COP27: Beth allwn ni yng Nghymru ei ddisgwyl?

Nel Richards

Nel Richards sy’n edrych ar rai o’r pynciau trafod yn yr Aifft fydd yn berthnasol i ni yma yng Nghymru