Natasha Davies

Natasha Davies

Bydd menywod yn aros degawdau am gydraddoldeb fel mae pethau’n mynd

Natasha Davies

“Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn dal i fod yn endemig,” medd Arweinydd Polisi ac Ymchwil Chwarae Teg

Rhaid i ni ofalu am y gofalwyr

Natasha Davies

“Hyd nes y byddwn ni’n gwerthfawrogi gwaith gofalu’n iawn, bydd cydraddoldeb yn dal i fod yn ddim mwy na dyhead”

Hen bryd cael gwared ar y cylch truenus o anghydraddoldebau

Natasha Davies

Swyddog Polisi ac Ymchwil elusen cydraddoldeb rhywedd Chwarae Teg sy’n yn edrych ar effaith anghymesur yr argyfwng costau byw ar fenywod