Ioan Richard

Ioan Richard

Ilfracombe

Fferi o Abertawe i Ddyfnaint a Chernyw: hawlio gormod o glod?

Ioan Richard

“Dylem oll groesawu’r fath gyfleuster ond peidio â’i orbwysleisio fe fel mae Llafur Abertawe wedi’i wneud, jyst er lles …

Cynlluniau gwyrdd yn bygwth y Gymraeg yn y Gymru wledig

Ioan Richard

“Does fawr neb yn poeni ynghylch sut mae ein tirlun Cymreig yn cael ei halogi gan dyrbinau gwynt aneffeithiol a’i fod yn frith o baneli …