Ieuan Wyn

Ieuan Wyn

Cofio J. Elwyn Hughes

Ieuan Wyn

Y Prifardd Ieuan Wyn sy’n cofio am yr ieithydd, awdur a’r hanesydd, ac yn manylu ar ei gyfraniad lleol yn Nyffryn Ogwen a’i …