Gan Saul Cooke-Black, Gohebydd Democratiaeth Leol

Gan Saul Cooke-Black, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Cynnig i dalu £15 yr awr i weithwyr gofal wedi ei drechu gan gynghorwyr Sir Fynwy

“Nid yw yn iawn… bod rhai o’r bobol bwysicaf… yn ystod y creisus covid… yn cael eu talu llai nag £11 yr awr”

Ymgyrchwyr am ddod â phwll nofio awyr agored yn ôl i’r Fenni

“Rydym yn credu y byddai’n hynod lwyddiannus a phoblogaidd”