Gan Saul Cooke-Black, Gohebydd Democratiaeth Leol

Gan Saul Cooke-Black, Gohebydd Democratiaeth Leol

Canolfan radiotherapi

Cyflwyno cynlluniau ar gyfer canolfan radiotherapi yn y Fenni

Gan Saul Cooke-Black, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ysbyty Nevill Hall sydd wedi cael ei awgrymu fel lleoliad posib mewn cynlluniau sydd wedi’u derbyn gan y cyngor

Cynnig i dalu £15 yr awr i weithwyr gofal wedi ei drechu gan gynghorwyr Sir Fynwy

Gan Saul Cooke-Black, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Nid yw yn iawn… bod rhai o’r bobol bwysicaf… yn ystod y creisus covid… yn cael eu talu llai nag £11 yr awr”