Fiona Brookman

Fiona Brookman

Dydy’r camera byth yn dweud celwydd…?

Helen Jones a Fiona Brookman

Daeth ymchwil gan The Conversation i’r casgliad nad yw deunydd camerâu cylch-cyfyng ddim bob amser yn ddibynadwy pan ddaw i ymchwilio i …