Ffred Ffransis

Ffred Ffransis

Cyffro a thrafferthion y daith i Qatar

Ffred Ffransis

Cafodd Ffred Ffransis ei wrthod rhag mynd ar awyren i Dubai wedi’r gêm gyntaf gan ei fod ychydig funudau’n hwyr ar ôl cael trafferth …
Arwisgo Charles yn 1969

Wyt ti’n cofio Macsen? Os na, beth am 1969?

Ffred Ffransis

Eto eleni y mae rhai o’r un dadleuon â 1969. A fedrwn ni ddysgu o hanes?