Alun Gibbard

Alun Gibbard

Cofio Streic y Glowyr

Alun Gibbard

“Dywedodd pob un y buon ni’n siarad â nhw na fydden nhw’n profi’r fath gyfeillgarwch ac undod ysbryd byth eto”

Cerddi o’r enaid

Alun Gibbard

“Mae’n werth cofio bod y Piwritaniaid yn ein treftadaeth Gristnogol, nôl sbel cyn Oes Fictoria wrth gwrs, ddim yn canu emynau”

Max Boyce yn dathlu dwy garreg filltir

Alun Gibbard

“Nid ‘Hymns and Arias’ yw fy nghân ore o bell ffordd…”