Logo Golwg360
Cymru

Haciwr o Lanelli yn cyfaddef i droseddau

“Mynd i’r carchar yn anochel” i ymosodwr seiber Coleg Sir Gâr

Logo Golwg360
Cymru

Cyfrifiaduron o Gymru i Affrica

60 o gyfrifiaduron Prifysgol Aberystwyth yn mynd i Nigeria

Logo Golwg360
Cymru

Abertawe i gael band llydan tra chyflym Openreach

Y ddinas ymhlith 17 ardal beilot ledled gwledydd Prydain

Logo Golwg360
Arian a Busnes

VW i dorri 30,000 o swyddi

Y mwyafrif yn Yr Almaen

Logo Golwg360
Cymru

Google i agor canolfannau hyfforddi yng Nghymru

Cynnig pum awr o hyfforddiant sgiliau technegol am ddim

Logo Golwg360
Cymru

Deinosor yn dod i’r Cynulliad

Sgerbwd Dippy am wneud ei ffordd i Gaerdydd

Logo Golwg360
Cymru

Y lleuad fwyaf llachar a llawn ers 70 mlynedd

Disgwyl i’r lleuad fod yn agosach at y ddaear na’r arfer heno

Logo Golwg360
Cymru

Dechrau’r gwaith ar barc gwyddoniaeth cyntaf Cymru

Seremoni i agor safle Parc Gwyddoniaeth Menai yng Ngaerwen, Ynys Môn

Logo Golwg360
Cymru

Cynlluniau hydro yn Eryri yn gwneud difrod trwy “dynnu gormod o ddŵr”

‘Diffyg strategaeth’ wrth roi trwyddedau, meddai Cymdeithas Eryri

Logo Golwg360
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Samsung i golli £1.9bn oherwydd Galaxy Note 7 peryglus

Rhai ffonau symudol wedi gorboethi a ffrwydro oherwydd gwall yn y batri