Wynford Ellis Owen

Wynford Ellis Owen

Chwilio am gysur yn y llefydd anghywir

Wynford Ellis Owen

Faint ohonon ni sy’n byw ein bywydau yn rhoi’n sylw ar yfory i osgoi anfodlonrwydd ac anniddigrwydd heddiw?

Hunllef y Pasg

Wynford Ellis Owen

Mae rhai ohonom, fel eich mam-yng-nghyfraith, am geisio newid pobl eraill – i fod yr hyn nad ydyn nhw ddim

Byw heb bwrpas

Wynford Ellis Owen

Mae llwyddiant yn golygu datblygu elfen narsistig o hunanbwysigrwydd, ac mae ego mania gwenwynig yn cael ei godi i lefel rhinwedd gyhoeddus

Cadw cyfrinach rhag y plant

Wynford Ellis Owen

“Rydw i wedi bod yn cadw cyfrinach oddi wrth ein dau blentyn – mab 13 oed a merch 16 oed – sef bod eu tad wedi gwastraffu mynydd o …

Defnyddio alcohol fel bagl

Wynford Ellis Owen

“Fedra i ddim byw heb alcohol, mae’n help i leddfu poen, ac mae’n gwneud i mi deimlo’n well – o leiaf, dros dro”

Canmoliaeth yn dân ar groen

Wynford Ellis Owen

“Fy nghredo graidd i, er enghraifft, oedd bod dim pwrpas i fywyd”

Yn ganol oed ac wedi hen syrffedu

Wynford Ellis Owen

“Dw i’n cael dim mwynhad o fywyd ac yn yfed a bwyta gormod i drio llenwi’r gwacter. Mae ‘ups and downs’ bywyd yn fy llethu”

Canmoliaeth yn dân ar groen

Wynford Ellis Owen

“Fy nghredo graidd i, er enghraifft, oedd bod dim pwrpas i fywyd”

Dial ar flaen fy meddwl

Wynford Ellis Owen

“Fe wnaeth hi honiadau fy mod wedi ei bwlio hi pan oedden ni’n gweithio efo’n gilydd”

Unigrwydd yn brathu ar ôl ysgaru  

Wynford Ellis Owen

“Ar ôl 21 mlynedd o briodas, bu i mi a fy ngwraig ysgaru. Ei phenderfyniad hi oedd hyn, nid fi”