Tom O\'Malley a Meic Birtwistle

Tom O\'Malley a Meic Birtwistle

Helyntion S4C: yr achos dros Awdurdod Cyfathrebu i Gymru  

Tom O\'Malley a Meic Birtwistle

Mae angen parchu S4C am yr hyn y mae: darlledwr unigryw a gafodd ei sefydlu dim ond oherwydd gweithredu gan bobl ar lawr gwlad